vfvo-logga-mini-blue

Fiskevårdsåtgärder       

vfvo-logga-mini-blue

01blue

 

Kalkning

 

Ett stort kalkningsprojekt har sedan 1980 pågått i fiskevårdsområdets vatten. Främst sker detta idag genom 3 kalkdoserare, som är placerade vid tillflödena. Kalkningsprojektet finansieras huvudsakligen genom statliga medel. Den totala kalkningsmängden år 2002 var 688 ton. Den normala mängden är ca 450 ton/år. Ansvariga för driften är Hässleholms kommun. Tillsynsman för kalk doserare är Jan Johansson.

 

(Klicka på resp. kalkdoserare för att se bild)

1. Kalkdoserare ORETORP

2. Kalkdoserare LÖNSHOLMA

3. Kalkdoserare SÅGMÖLLEBACKEN

4. Kalkdoserare FURUTORP

 

oretorp-3

Foto Thomas Nilsson 2002

Vattenprovtagning

1. Ph-värdet. Medianvärdet ca 6,5

2. Alkalinitet. Stabil

Provtagning utförs av Länsstyrelsen 1 gång/månad.

 

Utplantering av fisk

Utplantering av gös har ägt rum i sjösystemet vid flera olika tillfällen under 1980- och 90-talet. Tidigare har en viss förstärkningsutsättning av ål också förekommit, men våren 2002 gjordes en större utplantering i det övre sjösystemet.  Ca 180 karpar har metats upp ur Gåsadammen och sedan flyttats över till Vittsjön av elever från Osby Naturbruksgymnasium och medlemmar från sportfiskeklubben Malen, Vittsjö.

Vid ett flertal tillfällen har öring satts ut i Vieån, GustavAdolfsån mfl vatten, senast detta utfördes var 2009.  

Hårsjön strax utanför Vittsjö fick 72 st nya invånare. 62 st spegelkarpar och 10 st fjällkarpar från Aneboda, dessa sattes ut den 8 juli 2008. Karparna vägde mellan 700g och 1200g och var i väldigt fin kondition. Thomas Nilsson sökte tillstånd av Länsstyrelsen. Medverkande vid utsättningen: Thomas Nilsson, Thord Nilsson, Henrik Bengtsson, Fredrik Mangotsson, Johan Lembren, Anton Tsvetkov. Fredrik Mangotsson stod för hämtning i Aneboda, Lammhult.

DSC_0009

DSC_0016

Thomas Nilsson & Fredrik Mangotsson

Aneboda-karpar

7 st spegelkarpar från Aneboda Fiskeodling i Lammhult sattas ut i Vittsjön 12 september 2010. Vikten på karparna varierade mellan 3 – 5 kg. Thomas Nilsson sökte tillstånd av Länsstyrelsen även denna gången. Medverkande vid utsättningen: Thomas Nilsson, Camilla Hugosson, Emilia och Philip Nilsson. Birger Holmqvist stod för hämtning i Aneboda, Lammhult.

IMG_3973 - Kopia

IMG_4004

tank

64cm-4400g-2010-09-12

Foto Camilla Hugosson & Thomas Nilsson, Vittsjö

Utplantering av kräftor

Stor möda har lagts ner på utsättning av kräftor. På 80- talet försökte vi förstärka vår gamla flodkräftstam genom att köpa avelskräftor hos olika odlare. Tyvärr slutade det hela i katastrof då pesten 1989-90 slog ut hela kräftbeståndet . Länsstyrelsen gav rekommendation och tillstånd att sätta ut signalkräfta i Vittsjön. Detta stora arbete har pågått i drygt 10 år och nu kan vi äntligen se resultatet av insatserna. Stammen är numera så stor att vi åter kan erbjuda byns invånare kräftfiske.

 

Vassklippning

Eftersom sjöarna började växa igen köpte Fiskevårdsområdet 1982 egen vassklippningsbåt. Denna användes flitigt av delägarna under hela 80- talet och det skapades åter fria vattenytor runt hela sjösystemet. Under senare år har problemet med igenväxningen minskat avsevärt.

 

Är Malen tillbaka i Vittsjön?

Den numera fridlysta malen har under 1900-talet funnits och vid några tillfällen fångats i Vittsjön. En 20 kg tung mal, som fångades 1969, finns konserverad och utställd i en monter i Vittsjö Medborgarhus. Det är osäkert om malen fortfarande finns i sjösystemet, men 2009 påstår man att en mal på runt 20-30 cm fångats i Vieån. (ta gärna bilder på fiskar ni är osäkra på och skicka/maila till någon i styrelsen för bedömning)

Foto Thomas Nilsson 2019

            

hem

01blue

Copyright © 2003-2023 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Claes Ruderstam, Jan Johansson och Thomas Nilsson

 

Denna sida uppdaterades 2023-01-09