vfvo-logga-mini-blue

Fiskebestämmelser

       

vfvo-logga-mini-blue

01blue

 

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.

 

Giltigt fiskekort ska alltid medföras vid fiske i fiskevårdsområdets vatten.

 

Fiske får ej bedrivas för avsalu.

 

Ett totalförbud för fiske med töjen gäller i fiskevårdsområdets vatten. Fiskekortet ger inte heller rätt till fiske med mjärde, ryssja eller nät.

 

Fiskekortet innebär inte rätt till kräftfiske.

 

Allt kortfiske är förbjudet i Gåsadammen och Gässlingen. 

IMG_1824

IMG_0666

IMG_7048

Foto: Thomas Nilsson

Barn och ungdomar upp till och med 15 års ålder får utan fiskekort meta eller fiska med drag i fiskevårdsområdets vatten.

 

Fiskekortet gäller för mete, drag, pilk, glinder, 20-kroks långrev samt 10 st angeldon i Vittsjö Nya Fiskevårdsområdes vatten.

 

I fiskevårdsområdet är våra minimimått för gös 45, (Max 2 gösar/dygn) gädda 40 cm och ål 65 cm. Fisk som understiger minimimåttet skall försiktigt återutsättas.

 

All öring och karp skall återutsättas med största försiktighet. Blöt händerna först innan ni tar i fisken. 

IMG_1891

28-bengan-fjällis-6540g-080530

17-tomme-4700g-bengan-7880g-080529

Foto: Thomas Nilsson

Kortet berättigar till fiske med max 3 (tre) spö.

 

Fiske från badstränder och badbryggor är förbjudet under månaderna juni, juli och augusti.

 

Fiskekortsinnehavaren äger rätt att i begränsad omfattning infånga betesfisk med småfisknät och mörtstuga. Nätet får högst vara 10 m långt och maskstorleken maximalt 15 mm. Nätet/mörtstugan skall vara märkt med kortinnehavarens namn. Mörtstuga är endast tillåtet från 1 december – 31 mars. Infångad fisk får enbart användas som bete för det egna fisket i Vittsjö Nya Fiskevårdsområdes vatten.

 

Allemansvett

 

Vi har i Sverige en unik rättighet, vilket innebär att vi fritt kan röra oss på annans mark. Detta är dock en frihet under ansvar. Vi förutsätter ”allemansvett” hos alla som utnyttjar fiskekort och fiskar i vårt vattensystem.

 

Du får inte gå över tomtmark eller område nära bostadshus.

 

Du får inte gå över nysådd åker eller åker som bär ömtålig gröda.

 

Du får inte göra intrång som hindrar markägaren.

 

Du får inte köra bil på enskild väg.

 

Största möjliga hänsyn ska alltid tas till växt- och djurliv.

 

”Städa” alltid efter dig, lämna platsen i det skick du själv önskar finna den.

trashcan_gif

På vissa platser där det förmodligen har suttit någon/några metare kan man se nersågade träd och småbuskar, att såga ner träd o.d. ingår inte i allemansrätten. En liten del av Vittsjön ingår faktiskt i ett Naturskyddsområde. Så låt vegetationen stå kvar och välj annan lämplig fiskeplats.

 

hem

01blue

Copyright © 2003-2024 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Claes Ruderstam, Jan Johansson och Thomas Nilsson

 

Denna sida uppdaterades 2024-01-03