vfvo-logga-mini-blue

 

Karp

       

vfvo-logga-mini-blue

 

01blue

 

 

 

Välkommen till denna sida som handlar om klassiska karpfiskemetropolen Vittsjön. Vittsjö-karparna har ett rykte om sig att vara mycket vackra och i väldigt god kondition. Dessa vildkarpar, oavsett storlek brukar ge ifrån sig minnesvärda strider som man sent glömmer. Vittsjön är periodvis ett ganska lättfiskat vatten, så det kan vara en lämplig sjö att börja sin karpfiskebana i.

 

För att bättra på stammen har ett samarbete med sportfiskeklubben Malen i Vittsjö och elever från Osby Naturbruksgymnasium genomförts. Under år 2001 fram till 2003 har ca 180 karpar flyttats över från Gåsadammen till Vittsjön. Allt från 15 g upp till 4000 g och då både fjäll-, och spegelkarp. Ca 80 st Fjällkarpar och 10 st spegelkarpar vägde över 900g. Sammanlagt har det satts ut 24 spegelkarpar under dessa år. 2005-2006 fångades ganska många karpar i 5kg-klassen, med all säkerhet är det karpar från utsättningarna som nämdes ovan.

 

Under hösten (2010) släpptes 7 st spegelkarpar från Aneboda Fiskeodling i Lammhult ut i Vittsjön. Vikten på karparna låg runt 3-5 kilo.

 

IMG_3992

Kopia av tank

philip-emilia

 

Det är numera obligatoriskt att all karp och öring från sjösystemet skall återutsättas i samma vatten där den fångats. Beslut har tagits på detta i styrelsen.

 

Text: Thomas Nilsson 2010-08-29

 

 VITTSJÖ-KARPENS HISTORIA

 

Parken runt Gåsadammen anlades 1954. Från början var Gåsadammen en bukt av Vittsjön, som skars av när järnvägen år 1892 drogs genom sjön. Denna vattensamling förvandlades så småningom halvt om halvt till en dyhåla. Initiativet till uppsnyggningen togs av dammens "granne", Åke Ernstsson, som bodde på närbelägna Persborg. Projektet genomfördes med mycket idealitet och totalkostnaden blev blygsamma 31.000 kr. När Gåsadammen var färdig planterade man där in karp och denna karpstam blev efterhand rejält stor. Därför arrangerade vid några tillfällen Vittsjö Turisttrafikförening fisketävlingar i dammen. Den karp som fångades mättes och vägdes, men lyftes därefter över till Vittsjön.

 

Åke-Erntsson-mfl

Glada gossar efter lyckad tävling i Gåsadammen. Från vänster: Okänd, John-Åke Nilsson, Olle Larsson, Åke Erntsson, Arthur Trobeck samt skådespelaren Folke Sundkvist.

 

Dessutom har Gåsadammen ett par gånger tömts på sitt vatten och rensats; första gången troligen på 1960-talet. Också vid dessa tillfällen lyftes mycket fisk och framför allt karp över till Vittsjön. Någon annan inplantering av karp är inte känd i Vittsjön. Stammen härstammar alltså från Gåsadammen och åldern på de riktigt stora kan därför max vara 50 år. 

  

Text: Claes Ruderstam 2005-10-24

 

 

Åke-Erntsson-fjällkarp

Åke Erntsson med en fjällkarp från Gåsadammen

Karp mete i Vittsjön

Karpfångslistor

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

 

Följ Thomas Nilsson, Vittsjö mfl. som årligen fiskar karp i Vittsjön under perioden april-november på den intressanta websidan http://tomme-n.blogspot.com/

image024

Thomas Nilsson, Vittsjö

 

 

IMG_7079

Tony Kuzele, Skillingaryd,

Vittsjöfjällis. 14300g (2008-05-10)

Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

Thomas Nilsson, Vittsjö, Spegelkarp

med vikten 10480g (2019-05-19

Foto: Freddie Blank, Vittsjö

micke10280

IMG_6394 - Kopia

Michael Johannesson, Vittsjö

Fjällkarp 10280g (2012-05-09)

Foto: Rikard Bengtsson, Lagan

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 14060g (2012-05-26

Foto: Camilla Hugosson, Vittsjö

13-tomme-4700g-bengan-7880g-080529

image021

Thomas Nilsson, Vittsjö, fjällis 4700g &

Henrik Bengtsson, Gundrastorp, fjällis 7880g

(2008-05-29) Foto: Thord Nilsson, Vittsjö

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 12230g (2007-07-27)

Foto: Thord Nilsson, Vittsjö

IMG_3419

image041 

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 13900g (2010-06-13)

Foto: Camilla Hugosson

Rikard Bengtsson, Strömsnäsbruk, Fjällkarp 14100g (2007-06-02) Foto: Fredrik Mangotsson,Nybro

tomme-fjallis-11000g-05-08-02

image029

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 11000g (2005-08-02)

Foto: Henrik Bengtsson, Vittsjö

Henrik Bengtsson, Gundrastorp, Fjällkarp

med vikten 12400g (2007-05-20)

Foto: Henrik Bengtsson,Vittsjö

Andra fina karpfångster från Vittsjön

 

image016

image015

Rikard Bengtsson, Strömsnäsbruk,

Vittsjö-fjällis på 13800g

(2007-05-06) Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

Rikard Bengtsson, Strömsnäsbruk, med en

Vittsjö-fjällis på 13100g

(2007-05-17) Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

007

007-hb-fjallis-13730g

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 7600g (2005-05-16)

Foto: Henrik Bengtsson,Vittsjö

Henrik Bengtsson, Gundrastorp, med en Fjällkarp på 13730g. Karpen fångades kl.06.30. den 31 maj 2004

Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

tomme-12kg

IMG_6230

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 12000g (2009-04-30)

Foto: Thomas Nilsson

Thomas Nilsson, Vittsjö, Fjällkarp

med vikten 9900g (2012-05-07)

Foto: Michael Johannesson, Vittsjö

 

Fångar Ni en Karp i Fiskevårdsområdet så skicka gärna en rapport via

e-mail till tomme1swe(at)gmail.com

 

M.v.h Thomas Nilsson

 

 

hem

01blue

Copyright © 2003-2023 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Thomas Nilsson & Claes Ruderstam

 

Denna sida uppdaterades 2023-01-09