vfvo-logga-mini-blue

Kräftfiske

Fångstsammanställning

vfvo-logga-mini-blue

01blue

 

SIGNALKRÄFTOR I VITTSJÖN – en översikt

 

Vintern 1989-90 slog kräftpesten till med full kraft i vårt sjösystem och hela beståndet av flodkräfta slogs ut. Därmed upphörde också ett traditionellt och för många kärt augustinöje – kräftfisket.  

jan-2

jan-1

Foto: Jan-Anders Johnsson, Vittsjö skola, & Claes Ruderstam

Vittsjö Fiskevårdsområde har satsat mycket tid, kraft och pengar på att återskapa ett kräftbestånd i Vittsjön. Enligt tillgänglig expertis bedömdes flodkräftan för överskådlig framtid som dödsdömd i våra vatten, varför vi istället, efter rekommendation av länsfiskenämnden, gjorde vår satsning på signalkräftan.

 

Inplantering och avelsarbetet startade 1991. Det tog ungefär 10 år innan Vittsjön åter hade ett fiskbart bestånd av kräftor. Under dessa år har över 100 000 kr och flera hundra arbetstimmar lagts ner på projektet. Fiskevårdsområdet har utvecklat en egen metod att framavla romhonor i hemmasnickrade så kallade ”kärleksburar”. Över 4 000 romhonor har genom åren satts ut i Vittsjön. En romhona bär i genomsnitt 100 yngel. Sen fiskevårdsområdet ombildades och utvidgades har vi även gjort utsättningar av kräftor i Vieån.

 

Ända sedan 1992 har vi varje år på olika sätt provfiskat i Vittsjön. Resultaten var länge mycket blygsamma, men åren 2000 och 2001 förbättrades resultaten lavinartat och vi förstod att all vår möda äntligen gett resultat. År 2002 kunde vi för första gången åter erbjuda Vittsjöborna kräftfiske. Åren 2006 – 2009 togs rekordfångster i sjön, men därefter har fångsterna ”planat ut”  på en betydligt lägre nivå.

 

För att kunna föra fortlöpande statistik och följa kräftstammens utveckling i sjön är fångstredovisningen i samband med kräftfisket mycket viktig.

Under åren har vi haft kontakter med flera kringliggande fiskevårdsområden och på olika sätt delat med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Våra kräftor har två gånger, och senast 2010, undersökts och hälsodeklarerats. Hösten 2012 inleddes ett vetenskapligt kräftforskningsprojekt i Vittsjön och ett par hundra kräftor i Svara sjö har märkts med en numrerad plastbricka (Streamertag).

 

kraft2011

IMG_0983

Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

Så här ser fångstsammanställningen ut i Vittsjön under åren 2002 – 2024

År

Pris

Fiskelag

Lovliga

Småkräftor

Totalt

Medelvärden

2002

300 kr

78

6 160 (57%)

4 727 (43%)

10 887

79 + 61 = 140

2003

300 kr

96

7 388 (61%)

4 784 (39%)

12 172

77 + 50 = 127

2004:I

300 kr

72

4 178 (77%)

1 261 (23%)

5 439

58 + 18 = 76

2004:II

300 kr

63

4 020 (76%)

1 263 (24%)

5 283

64 + 20 = 84

2005:I

300 kr

81

5 002 (70%)

2 129 (30%)

7 131

62 + 26 = 88

2005:II

300 kr

67

2 843 (64%)

1 626 (36%)

4 469

43 + 24 = 67

2006:I

300 kr

82

6 023 (49%)

6 307 (51%)

12 330

73 + 77 = 150

2006:II

300 kr

66

3 205 (46%)

3 816 (54%)

7 021

48 + 57 = 105

2007:I

400 kr

86

5 671 (45%)

7 009 (55%)

12 680

66 + 81 = 147

2007:II

300 kr

59

6 850 (46%)

8 157 (54%)

15 007

116 + 138 = 254

2008:I

500 kr

83

9 217 (48%)

9 982 (52%)

19 199

111 + 120 = 231

2008:II

400 kr

75

6 395 (51%)

6 167 (49%)

12 562

85 + 82 = 167

2009:I

500 kr

94

8 643 (50%)

8 528 (50%)

17 171

92 + 91 = 183

2009:II

400 kr

81

5 757 (46%)

6 724 (54%)

12 481

71 + 83 = 154

2010:I

500 kr

89

3 235 (44%)

4 476 (56%)

8 011

40 + 50 = 90

2010:II, III

400 kr

86

1 872 (50%)

1 867 (50%)

3 739

22 + 22 = 44

2011:I

500 kr

98

3 022 (65%)

1 639 (35%)

4 661

31 + 17 = 48

2011:II

400 kr

60

1 861 (60%)

1 227 (40%)

3 088

31 + 20 = 51

2012:I

500 kr

86

3 879 (78%)

1 093 (22%)

4 972

45 + 13 = 58

2012:II

400 kr

43

1 606 (77%)

472 (23%)

2 078

37 + 11 = 48

2013:I

600 kr

86

4 416 (78%)

1 257 (22%)

5 673

51 + 15 = 66

2013:II

400 kr

63

1 799 (71%)

722 (29%)

2 521

29 + 11= 40

2014:I

600 kr

87

1 918 (83%)

396 (17%)

2 314

22 + 5= 27

2014:II

400 kr

34

607 (82%)

135 (18%)

742

18 + 4= 22

2015:I

500 kr

70

1 804 (81%)

431 (19%)

2 235

26 + 6= 32

2015:II

400 kr

23

931 (81%)

214 (19%)

1 145

41 + 9= 50

2016:I

500 kr

63

1 500 (87%)

234 (13%)

1 734

24 + 4 = 28

2016:II

400 kr

27

712 (82%)

159 (18%)

871

26 + 6 = 32

2017:I

500 kr

57

2 293 (76%)

742 (24%)

3 035

40 + 13 = 53

2017:II

400 kr

28

1 149 (67%)

570 (33%)

1 719

41 + 20 = 61

2018:I

500 kr

65

3 072 (80%)

786 (20%)

3 858

47 + 12 = 59

2018:II

400 kr

65

1 170 (77%)

356 (23%)

1 526

42 + 13 = 55

2019:I

500 kr

66

2 028 (75%)

693 (25%)

2 721

31 + 10 = 55

2019:II

400 kr

32

1 113 (75%)

362 (25%)

1 475

35 + 11 = 46

2020:I

500 kr

65

2 041 (77%)

607 (23%)

2 648

32 + 9 = 41

2020:II

400 kr

36

1 745 (68%)

811 (32%)

2 556

48 + 23 = 71

2021:I

500 kr

73

3 098 (73%)

1 173 (27%)

4271

43 + 16 = 59

2021:II

400 kr

29

1 130 (72%)

442 (28%)

1 572

39 + 15 = 54

2022:I

500 kr

59

2620 (66%)

1337 (34%)

3957

44 + 23 = 67

2022:II

400 kr

42

1452 (56%)

1139 (44%)

2591

35 + 27 = 62

2023:I

500 kr

54

2385 (63%)

1384 (36%)

3769

44 + 26 = 70

2023:II

400 kr

41

1832 (58%)

1320 (42%)

3152

45 + 32 = 77

2024:I

500 kr

 

 

 

 

 

2024:II

400 kr

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

IMG_0967 DSC_1944  IMG_9180 IMG_0970

Foto: Thomas & Claes

hem

01blue

Copyright © 2003-2024 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Claes Ruderstam, Jan Johansson och Thomas Nilsson

 

Denna sida uppdaterades 2024-03-12