vfvo-logga-mini-blue

Styrelse och funktionärer

       

vfvo-logga-mini-blue

01blue

 

Ordförande: Thomas Nilsson

Tel: 0706-93 14 06

Sekreterare: Henrik Bengtsson

Tel: 0705-23 70 35

Kassör: Mikael Jönsson

Tel: 0736-49 09 30

Ledamot: Sven Albinsson

Tel: 0706-39 80 37

Ledamot: Andreas Fernebrand

Tel: 0708-84 98 00

Ledamot: Kristofer von Hausswolff

Tel: 0708-33 62 96

Ledamot: Jenny Paulsson

Tel: 0733-14 11 66

 

 

Suppleant: Claes Ruderstam

Tel: 0451-228 84

Suppleant: Jan Johansson

Tel: 0705-71 89 84

Suppleant: Lena Sjögaard

Tel: 0451-280 60

Suppleant: Johan Gollnert

Tel: 0760-74 56 84

Suppleant: Markus Jansson

Tel: 0451-221 52

Suppleant: Ingrid Lindberg

Tel: 0708-22 46 80

Revisor: Richard Håkansson

Tel: 0451-231 05

Revisor: Jerry Olsson

Tel: 0708-45 97 95

Revisorsuppleant: Gösta Olsson

Tel: 0451-280 66

Revisorsuppleant: Rolf Nilsson

Tel: 0451-270 46

Valberedning: Conny Nilsson (sammankallande)

Tel: 0709-82 93 29

Valberedning: Aina Albinsson

Tel: -

 

 

 

 

Tillsynsmän

 

Sven Albinsson

Tel: 0451-228 76

Mobiltfn: 0706-39 80 37

Thomas Nilsson

-

Mobiltfn: 0706-93 14 06

Conny Nilsson

Tel: 0451-230 66

Mobiltfn: 0709-82 93 29

Henrik Bengtsson

-

Mobiltfn: 0705-23 70 35

Mikael Jönsson

-

Mobiltfn: 0736-49 09 30

Johan Gollnert

-

Mobiltfn: 0760-74 56 84

Åke Iwarsson

Tel: 0451-270 24

Mobiltfn: 0730-50 67 14

Lars Iwarsson

Tel: 0451-270 24

Mobiltfn: 0730-50 67 15

 

 

 

hem

01blue

Copyright © 2003-2023 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Claes Ruderstam, Jan Johansson och Thomas Nilsson

 

Denna sida uppdaterades 2023-01-09