vfvo-logga-mini-blue

Kräftfiske

       

vfvo-logga-mini-blue

01blue

Information om kräftfisket i Vittsjön/Vieån 2023

Vilka får fiska kräftor i Vittsjön?

·         Fiskerättsinnehavarna

·         Personer som är fast bosatta i Vittsjö (Vittsjö Församling)

      max 1 fiskekort per hushåll och år) = 10 burar

·         Om man har en fastighet, t ex en

      sommarstuga, i Vittsjö, max 1 fiskekort per hushåll och år = 10 burar

 

Vilka får fiska kräftor i Vieån?

·         Fiskerättsinnehavarna

                         

Fiskekorten löses vid Sjöstugans parkering på fredagen kl. 16.00, men skall ha föregåtts av anmälan till Mikael eller Thomas. Enligt stämmobeslut får ca 55 fiskekort säljas varje gång.

 

För att få fiska kräftor måste man även lösa ett årsfiskekort. Beslut taget på Fiskestämman 2014. (Gäller ej fiskerättsinnehavarna)

Fiskerätt: Personer med fiskerätt i Vittsjön fiskar gratis, men omfattningen är differentierad och beror på fastighetens andel i fiskevårdsområdet:

Över 1 %

Mellan 0,1 och 1 %

Under 0,1

20 burar vardera gången.

10 burar vardera gången.

10 burar den ena gången.

Fisket skall äga rum i den del av sjön som fiskerätten avser, där man har förtur till områdena. Reglerna om förhandsanmälan, fisketider, klistermärken och redovisning och redovisning gäller även fiskerättsinnehavare.

 

Föranmälan skall göras i god tid före 2023 års kräftfiskepremiär som är den 11 Augusti. Samling sker vid Sjöstugans parkering kl. 16.00 (Vid regn samling vid Godsmagasinet). Här lämnas information om reglerna för fisket och fiskeplatserna lottas ut. Lördagen den 12 augusti fram till kl. 12.00 lämnas rapport vid Sjöstugans parkering. Rapporteringen görs för att hjälpa oss med fiskevården. Pris 1:a fisket: 500kr.

 

Andra kräftfisket blir det den 25 Augusti. Även här skall föranmälan göras i god tid. Samling sker vid Sjöstugans parkering kl. 16.00 (Vid regn samling vid Godsmagasinet). Här lämnas information om reglerna för fisket och fiskeplatserna lottas ut. Lördagen den 26 augusti fram till kl. 12.00 lämnas rapport vid Sjöstugans parkering. Pris 2:a fisket: 400kr.

 

Iläggning av kräftburar får ske tidigast 17.30. En startraket kommer att avfyras från Lisas udde vid sjöstugan.

 

Anmälan gör ni till:

 

·         Mikael Jönsson tel 0736-49 09 30

·         Thomas Nilsson tel 0706-93 14 06

 

 

image007

Varje fiskelag fiskar inom ett avgränsat område. Sjön har delats in i 21 kräftfiske-områden. (se skiss nedan) Varje område rymmer normalt fem till sex fiskelag. Områdena väljs och fördelas enligt ett lottningsförfarande under startdagen kl. 16.00.

Burarna får inte placeras närmare varandra än 4 meter. Det är tillåtet att innan eller under fisketiden fånga betesfisk i Vittsjön t.ex. genom mete eller med småfisknät/mörtstuga.

 

OBS! Svarta sjö är undantaget kräftfiske i år då forskning pågår där.

 

Ett kräftforskningsprojekt pågår i Svarta sjö, varför fiske ej får bedrivas i de inre delarna av område M och N. Forskningskräftorna är märkta med en plastremsa under ryggskölden. Om någon fångar en märkt kräfta ska fångstplatsen noga memoreras. Märkta kräftor lämnas därefter in i samband med redovisningen på lördagen och ersätts med 50 kr/st. 

 

OMRÅDESKARTA FÖR KRÄFTFISKE I

kraftfiskeomrade-vittsjon

Skiss gjord av Claes Ruderstam

Redovisning

 

Fiskevårdsområdet för en fortlöpande och detaljerad statistik över kräftfiskets utveckling över tiden. Alla fiskelag ska därför redovisa sitt fångstresultat. Detta görs på lördagen (fiskets avslutningsdag) vid Sjöstugans parkering kl. 10.30 – 13.00 eller i yttersta undantagsfall samma dag per telefon till Mikael eller Thomas.

 

Gällande regler för kräftstorlek m.m. i Vittsjön

 

Alla kräftor skall räknas. Godkända kräftor skall vara 10 cm eller större.  lovliga kräftor ska också alla småkräftor i storleken minst 8 cm tas upp ur sjön. Dessa könsfördelas (hona och hane för sig) och inlämnas av fiskelagen på lördagen vid Sjöstugans parkering i samband med fångstrapporteringen. Småkräftorna kommer därefter att bli utsättningskräftor. För besväret får betalande fiskelag en hanteringsersättning.

 

minimimått-10cm

Gällande regler för kräftstorlek m.m. i Vieån

 

Alla kräftor skall räknas. Godkända kräftor skall vara 10 cm eller större. Vieån är endast öppet för fiskerättsinnehavarna och körs parallellt med fisket i Vittsjön. 

minimimått-10cm

Tips!

Förvara kräftorna över natten i en balja eller i badkaret utan vatten.

Med vatten dör kräftorna eftersom de förbrukar syret i vattnet.

 

Ökad tillsyn av våra kräftvatten

 

För att kunna hålla tjuvfiskare borta fordras en god och effektiv övervakning av våra kräftvatten. Allt tjuvfiske minskar ju vår egen fångst. Därför kommer tillsynsmännen att hålla extra koll innan och efter kräftpremiären.

 

Dessa kommer aldrig att vara ensamma!

 

Vi välkomnar all hjälp vi kan få även under andra tider för att hålla tjuvfiskare borta från sjön.

 

Håll gärna ögonen öppna för det onormala vid promenader runt sjön och
rapportera till någon i VITTSJÖ NYA FVO:s styrelse eller till någon av våra tillsynsmän.

 

Frågor rörande kräftfisket besvaras av kräftfiskeansvariga Mikael Jönsson och Thomas Nilsson.

 

 Övrig information

 

Kräftan har tio ben, varav de två främsta är klor. Den har ett hårt yttre skal som omger och skyddar dess inre. Kräftorna har fem olika pigment i sitt skal. De har färgerna blått, grönt, brunt, gult och rött. De tre första pigmenten förstörs vid kokning och det röda dominerar över det gula. Därför blir kräftan aptitligt röd. Skillnaden mellan könen finns även bland kräftorna. En aning könsdiskriminering förekommer, då många anser att kräfthonorna är delikatast. För att se och plocka ut honorna på faten krävs ingen större kunskap, de är nämligen bredare om "höfter" och stjärt än vad hanarna är - en hane har i stället bredare "axelparti". Är man fortfarande osäker så kan man titta på kräftans buksida, där hanarna har ett extra benpar som fungerar som parningsorgan.

Kräftfiske - en ritual med minne för livet
Kräftskiva - en kulinarisk upplevelse

IMG_0977

Källa: Kräftor i natur, bur och kultur, av Erik Degerman & Björn Tengelin

Lycka till med kräftfisket…

006-Alla_Kräftor-2004-08-07 IMG_0941 044-Kräftskiva_2005-03-13 

Foto: Thomas Nilsson, Vittsjö

hem

01blue

Copyright © 2003-2023 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Claes Ruderstam, Jan Johansson och Thomas Nilsson

 

Denna sida uppdaterades 2023-03-28